עולם של השקעות אלטרנטיביות
נוחת בישראל!

הפניקס Value פותחת הזדמנות
למשקיעים כשירים להשקיע ב - Carlyle

מנהל ההשקעות מהגדולים ביותר בעולם.

קראו עוד

The Carlyle Group

הפניקס Value גאה לחשוף בפני המשקיעים הכשירים בישראל את מנהל ההשקעות הפרטיות מהגדולים בעולם.

  • מינוף הניסיון העשיר של אחד מגופי ההשקעה הפרטיים הגדולים בעולם
  • יתרונות פוטנציאליים של השוק הלא סחיר המציע קורלציה נמוכה לתנודות המסחר בבורסה לעומת השוק המסורתי
  • ניהול השקעות באמצעות הצוות המנוסה של אחד ממנהלי הנכסים הלא סחירים הגדול בעולם

The Carlyle Group במספרים:

1987
שנות הקמה
270+
מיליארד דולר
נכסים מנוהלים
5
יבשות
18
מדינות
700~
מנהלי השקעות
76
קרנות השקעה
פעילות

הזדמנות כניסה לעולם
ההשקעות הפרטיות

עולם ההשקעות הפרטיות פנה עד כה בעיקר לגיוס הון מגופים מוסדיים כגון קרנות פנסיה, חברות ביטוח ובנקים. קרן ההשקעה הפרטית של הפניקס Value פותחת עבור המשקיעים הכשירים בישראל שער לעולם חדש של השקעות אלטרנטיביות באמצעות מסלולי השקעה גלובאליים של אחד ממנהלי ה-Private Equity הגדולים בעולם.

הפניקס Value בשיתוף פעולה בלעדי בישראל
עם Carlyle Group

הפניקס Value מחברים את ההשקעה שלכם לצוות של אחת מקרנות ה-Buyout המובילות בעולם

לקרלייל למעלה מ-30 שנות ניסיון
בתחום ה-Buyout

אסטרטגיית ה-Buyout מחפשת ליצור ערך לחברות מובילות שוק או עסקים שיכולים להפוך למובילים, על ידי שיפורים תפעוליים תוך שמירה על תנודתיות מינמאלית

ניהול אסטרטגיית ה-Buyout כוללת פיזור השקעות רחב, וחיפוש אחרי הזדמנויות השקעה אטרקטיביות בעיקר בצפון אמריקה

הזדמנות כניסה לעולם
ההשקעות הפרטיות

עולם ההשקעות הפרטיות פנה עד כה בעיקר לגיוס הון מגופים מוסדיים כגון קרנות פנסיה, חברות ביטוח ובנקים. קרן ההשקעה הפרטית של הפניקס Value פותחת עבור המשקיעים הכשירים בישראל שער לעולם חדש של השקעות אלטרנטיביות באמצעות מסלולי השקעה גלובאליים של אחד ממנהלי ה-Private Equity הגדולים בעולם.

העולם כבר שם,
עכשיו גם המשקיעים בישראל

פיזור המשקיעים בקרלייל מכל רחבי העולם:

משקיעים בקרלייל

לא משקיעים בקרלייל

הידעתם?
65 מתוך 100 המשקיעים
הגדולים בעולם משקיעים כיום
ב-Carlyle!

רוצים לשמוע עוד על Carlyle?

ההשקעה היא למשקיעים כשירים בלבד.

שאלות ותשובות

  • Carlyle מנהלים קרוב לכ-270 מיליארד דולר במגוון אסטרטגיות וגאוגרפיות מאז 1987. מדובר באחד הגופים הגדולים והמגוונים ביותר המנהל השקעות במגוון תחומים, Private Equity, Private Debt, Real Estate, Infrastructure.
  • רשת גלובאלית של יכולות
  • Carlyle מעסיקה למעלה מ-1,800 עובדים הפרושים על פני כ-26 משרדים ברחבי העולם ב-18 מדינות ב-5 יבשות שונות.
  • One Carlyle – הצוותים ברחבי העולם פועלים בסינרגיה וממנפים את הפריסה העולמית להשקעות ולחיפוש הזדמנויות.
  • Carlyle הינה חברה ציבורית מאז 2012 תחת הסימבול "CG", ובעלת שווי שוק של כ-$20bn.

לאחרונה הפניקס Value חתמה על שיתוף פעולה בלעדי עם קרלייל, שכולל ייצוג בלעדי בישראל המאפשר למשקיעים כשירים גישה להשקעות אלטרנטיביות מהמתקדמות בעולם

משקיעים כשירים בהתאם להגדרתם בחוק וגופים מוסדיים.

משקיע כשיר הינו:
יחיד שמתקיים בו אחד מאלה:
(א) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8,364,177 שקלים חדשים
(ב) גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 שקלים חדשים
(ג) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,227,610 שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 940,969 שקלים חדשים
(ד) לעניין פרט זה –
"נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה
"תא משפחתי" – יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר
(ה) הסכומים הקבועים בפרט זה ישתנו ב-1 לינואר של כל שנה שלישית החל ממועד תחילת צו זה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –
"המדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש דצמבר 2015

תאגיד, שמתקיימים בו אחד מאלו :
תאגיד שנמצא בבעלות מלאה של יחיד או יחידים העונים על סעיף 1 לעיל.
תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערף בהצעה
מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים

השקעות אלטרנטיביות בכלל והשקעות בקרנות הפרטיות שקרלייל מנהלת בפרט, אינן חלק מעולם ההשקעות הנסחרות בבורסה. מעצם כך להשקעה בקרלייל קורלציה נמוכה לתנודות המסחר בבורסה.

הרקורד של קרלייל מדבר בעד עצמו – המשקיעים יהנו מניהול של גוף השקעות מהגדולים, הותיקים והמנוסים בעולם כאשר היתרון המרכזי הוא בפריסה הבין יבשתית הרחבה שמאפשרת לקרלייל גמישות והתייעלות בין כל קרנות ההשקעה השונות המנוהלות על ידה.

לקרלייל מגוון של אסטרטגיות השקעה – פרייבט אקוויטי, חוב/אשראי לא סחיר, נדל"ן, תשתיות ועוד

משקיעים כשירים בלבד יכולים למלא פרטים בטופס יצירת קשר בדף זה, ולקבל את כל המידע הנדרש מנציגי ההשקעות של הפניקס Value

הירשמו לקבלת מידע על ההשקעות